PrivacyverklaringServerlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG van ons doorslaggevend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te verzekeren en ons aanbod te verbeteren. 


Klantenrekening Orders      

Klantenrekening

Wanneer u een klantenrekening opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar is gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw klantenrekening zal dan worden verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 

In dit verband worden uw gegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.


Contact / Newsletter      

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a AVG met uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbreiven

Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Daartoe kunt u zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons een kennisgeving te sturen. Uw e-mailadres zal dan van de distributielijst worden verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.


Verzenddienst leverancier goederenbeheer      

Doorsturen van e-mail adres naar verzendbedrijf voor informatie over verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan de expediteur, voor zover u daarmee tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van het doorgeven van uw e-mail adres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer

Wij gebruiken een enterprise resource planning-systeem voor de verwerking van contracten in het kader van de orderverwerking. Hiertoe worden uw persoonsgegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan

Ritter Technologie GmbH
Essener Str. 2-24
46047 Oberhausen 


Kredietrapport betalingsdienstaanbieder      

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gegevensverzameling en -verwerking in geval van kredietbeoordeling

Bij vooruitbetalingen, bijv. betaling per rekening of automatische incasso, behouden wij ons het recht voor om kredietinformatie te verkrijgen op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Daartoe geven wij daar de voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Met uw beschermingswaardige belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient ter beoordeling van de kredietwaardigheid voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f AVG voor ons doorslaggevend legitiem belang bij de bescherming tegen wanbetaling wanneer wij voorschotten betalen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, door ons daarvan in kennis te stellen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract met de door u gevraagde betalingsmethode. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat het contract niet kan worden gesloten met de door u gekozen betalingsmethode.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die zij bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Onder de volgende links kunt u vinden hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief hoe u ze kunt deactiveren):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/nl/privacy/websites/

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring hieronder, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG van ons doorslaggevend legitiem belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.


Analyse      

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het bekijken van de pagina, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteit.Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Google heeft zichzelf gecertificeerd conform de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is derhalve verplicht de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van Art. 6 (1) lit. f AVG van ons doorslaggevend legitiem belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

U kunt voorkomen dat door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Om te voorkomen dat gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten worden verzameld en opgeslagen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er weer verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Opt-out van Google Analytics.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/ en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=dnl.


Rechten van de betrokkene en opslagduur

Duur van de opslag

Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 AVG indien aan de wettelijke vereisten is voldaan: het recht op informatie, op correctie, op wissen, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit.

Bovendien hebt u overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG het recht bezwaar te maken tegen verwerking op grond van art. 6, lid 1, onder f), AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Neem contact met ons op als u wilt. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks bereiken op: datenschutz@flume.de

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig art. 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar

Indien de hier opgesomde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AVG, hebt u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst.

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten.

laatste update: 23.10.2019