Impressum


Juridisch adres:

Rudolf Flume Technik GmbH

deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Thomas Krükkert, Uwe Rücker

Hachestr. 66
45127 Essen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 201 1899-0
Telefax: 0800/1899-100
E-Mail: info@flume.de

BTW-nummer: DE811120403

geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Amtsgericht Essen

Handelsregisternummer HRB 672

Juridische informatie over de website

Alle teksten, foto's en verdere hier gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van leverancier, tenzij er copyright van derden geldt. In ieder geval is de reproductie, verspreiding of publicatie alleen toegestaan in het geval van een herroepbaar en niet-overdraagbaar toestemming van de aanbieder.

Voor alle webinhoud verbonden via kruisverwijzingen (links) is de aanbieder niet verantwoordelijkheid, aangezien het hier niet over onze eigen inhoud gaat. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op illegale inhoud, op het moment van de linking was een dergelijke inhoud niet zichtbaar. De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De aanbieder is niet verplicht te monitoren en controleren. Na melding van een inbreuk, zal de overeenkomstige link onmiddellijk worden verwijderd.

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid aan geschillenbeslechtingsprocedure alvorens geschillencommissies voor gebruikers deel te nemen.