Impressum


Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Rudolf Flume Technik GmbH

reprezentowana przez prezesa Thomas Krükkert, Uwe Rücker

Hachestr. 66
45127 Essen
Niemcy
Telefon: +49 (0) 201 1899-0
Telefax: 0800/1899-100
E-Mail: info@flume.de

VAT UE.: DE811120403

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Amtsgericht Essen

Numer w rejestrze handlowym HRB 672

Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygających spory przed polubownymi sądami konsumenckimi.