Polityka prywatności


O ile poniżej nie podano inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Niedostarczenie go nie będzie miało żadnych konsekwencji. Obowiązuje to tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania danych nie ma przeciwwskazań.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowania są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego hostingodawcy / dostawcy usług IT i zapisywane w logach (tzw. pliki log serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego dostępu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej strony internetowej i poprawy naszej oferty. 


Zamówienia z rachunku klienta      

Konto klienta

Kiedy otwierasz konto klienta, zbieramy Twoje dane osobowe w określonym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawieniu komfortu zakupów i ułatwieniu realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie wtedy usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówień

Podczas składania zamówienia gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz do rozpatrywania Państwa próśb. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Nieprzekazanie danych oznacza, że nie można zawrzeć umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem. 

W tym kontekście Państwa dane są przekazywane np. wybranym przez Państwa firmom spedycyjnym i dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.


Kontakt Newsletter      

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych służy do nawiązania z Państwem kontaktu. Wysyłając wiadomość, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twój adres e-mail wykorzystamy tylko do przetworzenia Twojego żądania. Państwa dane zostaną wówczas usunięte, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów

Wykorzystujemy Państwa adres e-mail, niezależnie od przetwarzania umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynów, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub informując nas o tym. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy dystrybucyjnej. 

W ramach realizacji zamówienia Państwa dane zostaną przekazane usługodawcy w celu prowadzenia e-mail marketingu. Nie dochodzi do przekazania osobom trzecim.


Dostawca usług spedycyjnych Zarządzanie towarami      

Przekazanie adresu e-mail do firmy spedycyjnej w celu uzyskania informacji o statusie przesyłki

W ramach realizacji umowy przekazujemy Państwa adres e-mail firmie spedycyjnej, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. Celem przekazania Państwa adresu e-mail jest poinformowanie Państwa o statusie wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub firmę transportową, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami

Do przetwarzania umów w ramach realizacji zamówień wykorzystujemy system planowania zasobów przedsiębiorstwa. W tym celu Państwa dane osobowe zebrane w ramach zamówienia są przekazywane do:

Ritter Technologie GmbH
Essener Str. 2-24
46047 Oberhausen 


Raport kredytowy dostawcy usług płatniczych      

Korzystanie z systemu PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają zasadom prywatności PayPal. Można je znaleźć na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku oceny zdolności kredytowej

W przypadku dokonywania płatności z góry, np. w przypadku płatności za pomocą faktury lub polecenia zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania w razie potrzeby informacji o zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych za pośrednictwem Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 , 41460 Neuss. W tym celu przekazujemy tam dane osobowe wymagane do oceny kredytowej i wykorzystujemy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach do podjęcia ważnej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych i w których obliczeniach uwzględnia się między innymi dane adresowe. Państwa interesy godne ochrony są brane pod uwagę zgodnie z przepisami ustawowymi. Przetwarzanie danych służy ocenie zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uwagi na nasz nadrzędny uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach w przypadku dokonywania płatności zaliczkowych. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, powiadamiając nas o tym. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z wybranym przez Państwa sposobem płatności. Niepodanie danych oznacza, że umowa nie może zostać zawarta z wybraną przez Ciebie formą płatności.


Cookies

Nasza strona używa plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, mogą Państwo zostać powiadomieni przed zapisaniem plików cookie i indywidualnie zdecydować, czy chcą je Państwo zaakceptować, jak również zapobiec zapisywaniu plików cookie i przekazywaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym dezaktywować) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach, klikając na poniższe linki:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Technicznie niezbędne pliki cookie

O ile poniższe oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i zaoferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i efektywnego kształtowania naszej oferty.

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.


Analiza      

Korzystanie z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem Państwa danych. Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, jak również celom marketingowym i reklamowym. W tym celu Google będzie korzystał z uzyskanych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, aby ocenić sposób korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W tym celu mogą być zbierane m.in. następujące informacje: Adres IP, data i godzina wyświetlenia strony, ścieżka kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz (urządzenie), odwiedzane strony, referrer URL (strona, z której wszedłeś na naszą stronę), dane o lokalizacji, aktywność zakupowa. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie, zapisywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Generowane w ten sposób informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych "Privacy Shield" i jest tym samym zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych, w szczególności tworzenie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zorientowanym na zapotrzebowanie i ukierunkowanym kształtowaniu strony internetowej. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, można ustawić plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Aby było to w pełni skuteczne, użytkownik musi zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, zapytania będą ponownie wysyłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Rezygnacja z Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub pod https://www.google.de/intl/pl/policies/ i pod https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas składowania

Po pełnym zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po upływie tego okresu usuwane, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa podmiotu danych

Jeżeli spełnione są wymogi prawne, zgodnie z art. 15 do 20 RODO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 (1) RODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) f RODO oraz wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdą Państwo w naszym nadruku.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się bezpośrednio pod adresem: datenschutz@flume.de

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.


Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych, których dotyczy sprzeciw, do celów marketingu bezpośredniego.


ostatnia aktualizacja: 23.10.2019 r.